JKY

Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistys on vuonna 1896 perustettu
Teollisuusliiton osasto numero 590.
Teollisuusliitto kuuluu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöön (SAK) ja Teollisuuden palkansaajiin (TP).

Yhdityksen toiminnan tarkoituksena on koota alueen graafisessa teollisuudessa ja viestintäalalla tai näihin rinnastettavilla aloilla työskentelevät palkansaajat, ammattiin opiskelevat, itsensä työllistävät ja työttömät yhteen edunvalvontajärjestöksi. Jäsenistön yhteistoiminnan avulla ammattiosasto parantaa ja puolustaa työ- ja palkkaehtoja, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja sekä toimii palkansaajien yhteiskunnallisen aseman, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Päävastuussa yhdistyksen asioiden ja omaisuuden hoidosta on jäsenistön valitsema hallitus, johon vuosina 2020–21 kuuluu puheenjohtaja, viisi varsinaista ja kuusi varajäsentä. Taloudenhoitaja on hallituksen ulkopuolelta.

Koko jäsenistölle tarkoitettuja jäsenkokouksia yhdistys pitää vähintään kaksi kertaa vuodessa; kevät- ja syyskokouksen. Mikäli asiat niin vaativat (esim. työtaistelu) yleisiä kokouksia pidetään niin usein kuin on tarpeen. Yhdistyksessä on jäseniä noin 830.

Jäsenistön vapaa-ajan viettoa, koulutusta ja kokouksia varten JKY:llä on kesäpaikka Kivikirja Leppälahdessa.

 Liity JKY:n ja Teollisuusliiton jäseneksi helposti liiton verkkosivuilla.